Overslaan en naar de inhoud gaan

outdoor - teambuilding - training - events

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Neem telefonisch contact op met ons of de datum en de activiteit van uw keuze nog vrij zijn om er een optie op te nemen. Deze optie blijft 14 dagen geldig. Indien er na 14 dagen geen schriftelijke reservatie volgt, dan vervalt uw optie.1. Inschrijving

Een schriftelijke reservatie gebeurt door het terugsturen van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier per mail (gescand). Elke bevestiging houdt aanvaarding van onze algemene voorwaarden in.

 

 1. Betaling

Het saldo wordt bij aanvang van de activiteiten/overnachting afgerekend met speciën. Bij laattijdige reservatie wordt de totale som eveneens afgerekend bij aanvang van de activiteit. Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent geenszins dat het contract is opgeheven. Bij grote private projecten bedraagt het voorschot 60% op de totale som, deze moet gestort worden op het rekeningnummer KBC BE43 469-6161881-01 met vermelding van de datum, plaats en naam van het project. Het saldo wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum gestort op rekeningnummer KBC BE43 469-6161881-01.

 

 1. Prijs

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro en per persoon. In onze prijzen zijn de begeleiding, het specifiek materiaal, de administratie en de organisatie inbegrepen. Ook de BTW is inclusief (tenzij anders vermeld). Niet inbegrepen in de prijs (tenzij anders vermeld) zijn: bijkomende diensten, vervoer, maaltijden, drank…  Wildtrails behoudt zich het recht de prijzen ten allen tijde aan te passen.

 

 1. Respect voor locaties, omgeving, materiaal, personen, dieren, …

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de begeleiders. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag, het respecteren van de buurt en zijn bewoners, het respecteren van de stilte na 22u en het niet onder invloed van alcohol of drugs deelnemen aan activiteiten. Bij ernstige overtredingen op het volgen van de richtlijnen van de organisatie en begeleiders of bij enige twijfel aan het onder invloed deelnemen aan activiteiten heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. Schade

Als waarborg voor het materiaal (quadbike, laser, kajak, adventure, gps ’en…) dient een ID of rijbewijs in bewaring gegeven te worden voor de aanvang van de activiteit(en). In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van het materiaal, indien niet het gevolg van slijtage, dient het beschadigd onderdeel of materiaal door de deelnemer(s) meteen vergoed te worden conform de geldende tarieven, zie prijslijst.

 

 1. Verzekering

Bvba Wildtrails is verzekerd als event-, teambuilding-, seminar & natuursportorganisatie tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden. Een individuele ongevallenverzekering is ten laste van de klant.

 

 1. Afwezigheid

Afwezigen van het gereserveerde aantal dienen de volledige prijs te betalen. Veranderingen in de aantallen dienen ten laatste 15 dagen voor de activiteit schriftelijk medegedeeld te worden. Het minimum aantal wordt echter steeds aangerekend.

 

 1. Aansprakelijkheid

Wildtrails bvba en zijn begeleiders kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor:

 • diefstal of verlies van goederen van de deelnemers;
 • lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door andere deelnemer(s) of door derden;
 • lichamelijke of stoffelijke schade berokkend door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen

medegedeeld door Wildtrails en/of begeleiders.

 • ongevallen of schade met gemotoriseerde activiteiten/voertuigen en dieren

Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is.

Alle materialen die door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld worden, dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden (zie punt 5). Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie...) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen sport, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk medegedeeld te worden.

Wildtrails BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege Wildtrails en/of haar aangestelde. Wildtrails is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet.

Voor zover op Wildtrails enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse materiële en lichamelijke schade, met uitsluiting van alle immateriële, indirecte of gevolgschade.

In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde waarde, exclusief BTW.

 

 1. Catering/maaltijd

Het is niet toegelaten om eigen dranken ter plaatse te consumeren, tenzij anders afgesproken.

 

 1. Annulatie

De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.

De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie:

 • tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som
 • minder dan 30 dagen voor de activiteit: 50 % van de totale som
 • minder dan 15 dagen voor de activiteit: de volledige som.

 

 1. Annulatie door Wildtrails bvba

De organisatie behoudt het recht om in geval van buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden, materiaalgebruik, etc.) de activiteiten te annuleren of om via samenspraak met de klant de activiteiten te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Bij volledige annulatie door Wildtrails krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal terugbetaald. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.

 

 1. Geschillen

Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij Wildtrails aankomen.

Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

 

 1. Diverse

Wildtrails is  gerechtigd om de bij de uitvoering van de opdracht gemaakte foto’s, video’s en eventueel vermelding van naam of logo van de contractant voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Prijslijst materialen Wildtrails

Adventure

Totaal incl. BTW (€)

Helm

65

Leeflijn

85

Klimgordel

70

Deathride set

40

Tyriolienne set

100

QBX (onderdelen)

Totaal incl. BTW & werkuren (€)

Zadelhoes

52,94

Zadelpen onder

46,89

Zadelpen rug

58,99

Stuur

22,69

Handvathoorns (per paar*)

34,79

Stuurkolom

133,10

Stuurstang

51,43

Instelbuis hoogte stuur

40,84

Rotule stuurschacht

28,74

Rotule stuurstang

16,64

Pedalen (per paar*)

40,84

Cassette

62,01

Ketting lang + kort

46,89

Tandwiel kleine ketting

27,23

Derailleur vooraan

51,43

Derailleur achteraan

87,73

Shifters (per paar*)

69,58

Remhendel L of R

145,20

Remschijf (achter)

102,85

Remschijf (voor)

90,75

Remklauw

127,05

Remleiding

72,60

Kabel versnelling

33,28

Kettingspanner

34,79

Crankstel

139,15

Ophanging

142,18

Achteras

163,35

Volledig wiel

89,24

Buitenband

46,89

Binnenband

16,64

Voorvering

299,48

Achtervering

366,03

Bumper + support

71,09

GPS

Totaal incl. BTW (€)

Garmin GPSMAP 62s

300

Garmin Dakota 20

200

Laser

Totaal incl. BTW (€)

Lasergeweer

850

Kajak

Totaal incl. BTW (€)

Peddel

50

Kajak

600

Tonnetje

15

Zwemvest

60

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* beiden aan te kopen/ te vervangen bij schade

 

 

 

NAVIGATIE

Nieuwsbrief