Menu

Veiligheid

Deskundige begeleiders.

Buitensportactiviteiten vragen om deskundie begeleiding. Daarom besteden wij veel aandacht aan de selectie en de bijscholing van onze instructeurs. Door hen veelal fulltime en voor lange tijd aan te stellen wordt voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaat.

Goede materialen.

Deelnemers aan buitensportactiviteiten moeten op het materiaal kunnen vertrouwen. Bij Wildtrails heeft de kwaliteit enveiligheid (CEE) van het materiaal dan ook de doorslag bij de aanschaf. Alle materialen worden frequent gecontroleerd.

Intern veiligheidssysteem.

Naar aanleiding van een audit rond veiligheid en milieu, gestuurd door de Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen (BFNO), hebben we een volledig intern veiligheidssysteem opgesteld. Alle activiteiten werden geanalyseerd en volledig uitgeschreven en er werd een risicobeheersing opgesteld voor de verschillende aspecten van onze organisatie. Tengevolge daarvan wordt nu, in overeenstemming met de wet van de bescherming van de consument (2004), per event een situatieschets opgesteld. Bovendien worden regelmatig interne opleidingen gepland met alle monitoren betreffende de veiligheid en preventie bij een eventueel ongeval.

Zorg voor de natuur en de omgeving

Wildtrails organiseert zijn activiteiten  met respect voor natuur, milieu en omgeving. Ongewenste zaken als achterlaten van afval, het veroorzaken van geluidsoverlast voor de omgeving en het verstoren van fauna en flora wordt voorkomen.

Beroepsfederatie

Wildtrails is lid van het BFNO (Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen) en WANT (Wallonie Aventure Nature Tourisme). Deze federatie groepeert de Belgische en Nederlandse sportondernemers. De leden van BFNO handelen allen volgens een nauwkeurig opgestelde gedragscode. Het is rond dit 'credo' dat de beroepsfederatie in eerste instantie werd opgericht. Een constructieve aanpak en respect voor de natuur en haar gebruikers staan hierin centraal."